Metoda rehabilitacji po udarach

Rehabilitacja po udarach – główna metoda

Główna najbardziej skuteczna metoda, powszechnie stosowana w fizjoterapii poudarowej i przynosząca najlepsze efekty jest PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Jest ona stosowana przez naszych fizjoterapeutów w ramach wizyt domowych w Krakowie.

Jest to metoda rehabilitacji, która polega na odtwarzaniu prawidłowego ruchu w oparciu o wzorce ruchowe.

Leczy dysfunkcje nerwowo – mięśniowe za pomocą torowania przepływu informacji, głównie przez stymulację proprioceptorów.

Skuteczna także u pacjentów w późnym okresie po udarze mózgu.

Redukuje napięcia mięśniowe w obrębie podudzia i stopy.

Pobudza i umacnia pierwotny odruch chwytny i prowadzi do ręki szponiastej.

Forsowne zginanie i rozciąganie mięśni spastycznych.

„Mózg nie ma pojęcia o mięśniach, zna się tylko na ruchach”

Walsche

Comments are closed